SONA 2012

STATE OF THE NATION ADDRESS 2012

Ang ulat sa lagay ng bansa, ihahatid sa pangatlong pagkakataon ni Pangulong Benigno Aquino III para sa State of the Nation Address. DAHIL SA TUWID NA DAAN, WALANG MAIIWAN!

Hey! Don't leave without sharing anything.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s